Software

Nabízíme software pro mostní váhy

Zajišťujeme prodej a uživatelskou podporu programových produktů pro všechny typy automobilových vák, které dodáváme. Software je možné přizpůsobit dle konkrétní zakázky.

Software je vytvořen v programovém prostředí Delphi:

  • komunikace počítač a elektronické zařízení (váhy, laboratorní a měřící přístroje, kamery, fotoaparáty,..)
  • aplikace klient server
  • výstupy z SQL databází jiných autorů – exporty do MS Office, Ms Outlook
  • doplňkové evidence s napojením na stávající databáze (obaly, kontejnery, pohyb osob, ….)

Konfigurace přístupových práv

Každému uživateli lze nastavit práva k opravám dokladů, číselníků,…..

Obsah vážního lístku

Při instalaci se definuje, co se bude ve vážním lístku vyplňovat. V tomto případě je nadefinován jednoduchý vážní lístek – vyplňuje se SPZ, řidič, partnera zboží s možností zapsat poznámku a dopravce.

Obsah vážního lístku

Při instalaci se definuje, co se bude ve vážním lístku vyplňovat. V tomto případě je nadefinován vážní lístek pro zemědělství včetně rozboru.

Obsah vážního lístku

Při instalaci se definuje, co se bude ve vážním lístku vyplňovat.
V tomto případě je nadefinován vážní lístek pro skládky. Program vede evidenci dle zákona o odpadech včetně exportu dat do programu INISOFT EVI .

Obsah vážního lístku

Při instalaci se definuje, co se bude ve vážním lístku vyplňovat.
V tomto případě je nadefinován vážní lístek pro sběrny. Na každý vážní lístek je možné zapsat libovolný počet druhů zboží. Je implementována možnost drobného výkupu. k programu jsou připojeny kamery, při vážení se snímky váženého auta zapisují do databáze.

Obsah vážního lístku

Při instalaci se definuje, co se bude ve vážním lístku vyplňovat.
V tomto případě je nadefinován vážní lístek s podporou vážení kontejnerů. Auto přijíždí do objektu s jinými kontejnery, než odjíždí a program na základě vah kontejnerů počítá netto

Generátor sestav

Obsah tiskového formuláře vážního lístku a sestav lze upravit v generátoru sestav. Generátor je součástí základní verze programu.

Export dat

Program je psán nad SQL databází FIREBIRD, proto je možné k datům přistupovat přímo, nebo lze definovat uživatelské exporty do MS Excel, csv a dbf souborů.