Palubní váhy pro nakladače

Palubní váhy pro nakladače ONE POWER

ONE POWER je váha pro kolové nakladače, schválená pro obchodní použití a umožňuje rychlé a efektivní vážení během nakládky a převozu materiálu pomocí nakladače.  Vážní data uložená v paměti váhy mohou být vytištěna s každým vážením a pro obchodní účely přenesena pomocí USB nebo internetového připojení na  službu One Cloud s  integrací přímo do ERP nebo jiného systému.

Přednosti váhy pro nakladače:

 • Přesné vážní výsledky s odchylkou menší než 2%.
 • Schváleno pro obchodní použití.
 • Tři režimy vážení pro různé aplikace.
 • Informace o vážení mohou být zasílány přes službu One Cloud pro další zpracování a integraci do dalších systémů.

Specifikace

Snadno ovladatelná váha ONE Power pro kolové nakladače váží materiál již při zdvihu lžíce a činí práci rychlejší a mnohem efektivnější. Váha má tři různé režimy vážení:

 • Memo – paměťový vážní mód, může být použit při nakládce materiálů pro různé zákazníky a vozidla.
 • Storage – jednoduše ovladatelný vážní mód ukládání, umožňuje sledování množství přesunutého materiálu při třídění různých druhů materiálů.
 • Quick basic – rychlý základní vážní režim použitelný v případě, kdy není nutno rozdělovat informace o vážení.

Přesná váha zvyšuje také bezpečnost a umožňuje předejít případným škodám, které mohou být způsobené přetížením. Vozidlo je vždy naloženo přesně bez překročení vážních limitů.  Bezpečnost lze zlepšit také díky funkcím, jako jsou detektory nebo kamery monitorující prostor kolem nakladače v rozsahu 360°.

Modely

ONE POWER 50

 • Technologická váha pro kolové nakladače

ONE POWER 100

 • 2 hlavní paměti pro ukládání informací
 • 1 000 vážních lístků v paměti

ONE POWER 150

 • 4 hlavní paměti pro ukládání informací
 • 1 000 vážních lístků v paměti

ONE POWER 200

 • 8 hlavních pamětí pro ukládání informací
 • 10 000 vážních lístků v paměti

ONE POWER 300 USB

 • 12 hlavních pamětí pro ukládání informací
 • Přenos vážních dat pomocí USB paměti

ONE POWER 300i

 • 12 hlavních pamětí
 • Paměť protokolu na 10 000 vážních lístků
 • Přenos vážních dat přes internet