Kolejové váhy

Tyto váhy se vyznačují použitím špičkových technologií z oboru měření, přenosu a zpracování dat spolu s vyspělou moderní konstrukcí navrženou s ohledem na maximální spolehlivost a odolnost těžkým provozním podmínkám a zároveň s ohledem na minimální zatížení životního prostředí, ať už při jejich výrobě, instalaci nebo recyklaci.

Všechny typy vah dodávaných firmou Váhy Švec jsou určeny pro obchodní vážení. Jsou typově schváleny nejen v ČR a SR, ale i ve všech státech EU. Všechny splňují předpisy UIC 71 a další související předpisy ČD a ŽSR. Váhy jsou schváleny Ministerstvy dopravy ČR a SR pro provoz v síti ČD a ŽSR a na podnikových vlečkách.

Kolejové váhy a jejich konstrukční řešení

Vyznačuje se minimální spotřebou materiálů na jejich výrobu, jejich jednoduchou transportovatelností – lehké sofistikované konstrukce, modularitou – jakoukoliv váhu lze libovolně prodlužovat i po mnoha letech provozu, jednoduchou demontovatelností – váhy jsou lehce přemístitelné. Váhy jsou bezzákladové a jako jediné nepotřebují složitou a nákladnou stavební přípravu pro jejich instalaci, protože se instalují přímo do štěrkového železničního lože bez nutnosti použití betonu.

Neustálým vývojem, použitím nových technologií, úzkou spoluprácí s uživateli vážních systémů TAMTRON a aplikací systému jakosti ISO 9001 bylo dosaženo vynikajících technických parametrů, vysoké spolehlivosti a maximální ekonomické výhodnosti vážních kolejových systémů TAMTRON. Poměr výkon/cena i v dlouhodobém horizontu (minimální nároky na údržbu a servis) je u těchto systémů vynikající.

Nabídka kolejových vah

TRAPPER SRS

Jedno nebo vícemostová váha určená pro statické vážení vagónů a automatickou nakládku na přednastavenou požadovanou hodnotu.

 • přesné a spolehlivé obchodní vážení
 • rychlá a nenáročná instalace bez betonáže na místě pouze na zhutněné štěrkové lože
 • možnost začlenění váhy do řídícího systému automatické nakládky vozů na požadovanou hodnotu
 • možnost jiskrově bezpečného provedení EEx-i
 • bezúdržbový provoz
 • konstrukce schválena drážními orgány pro instalace v síti drah i na podnikových vlečkách
  modulárnost systému

SCALEX SR 2000

Jedno nebo vícemostová váha určená pro statické vážení vagónů a automatickou nakládku na přednastavenou požadovanou hodnotu. Toto ekonomicky výhodné řešení kolejové váhy bylo vyvinuto speciálně pro použití jako náhrada starých mechanických kolejových vah při využití původního základu těchto vah.

 • přesné a spolehlivé obchodní vážení
 • výhodná varianta náhrady mechanických kolejových vah
 • možnost začlenění váhy do řídícího systému automatické nakládky vozů na požadovanou hodnotu
 • možnost jiskrově bezpečného provedení EEx-i
 • bezúdržbový provoz
 • konstrukce schválena drážními orgány pro instalace v síti drah i na podnikových vlečkách
 • modulárnost systému

TRAPPER DRS

Jedno nebo vícemostová váha určená pro vážení vagónů a vlakových souprav bez rozpojování za pohybu (dynamické vážení).

 • rychlé, přesné a spolehlivé obchodní vážení
 • plně automatické vážení za pohybu
 • rychlá a nenáročná instalace bez betonáže na místě pouze na zhutněné štěrkové lože
 • bezúdržbový provoz
 • konstrukce schválena drážními orgány pro instalace v síti drah i na podnikových vlečkách
 • modulárnost systému

Scalex WG 2000

Vážní kolejnice určená pro vážení vlakových souprav bez rozpojování za pohybu (dynamické vážení).

 • rychlé, přesné a spolehlivé obchodní vážení až do rychlosti 17km/h
 • rychlá a nenáročná instalace
 • plně automatické vážení za pohybu
 • bezúdržbový provoz
 • konstrukce schválena drážními orgány pro instalace v síti drah i na podnikových vlečkách
 • schválena pro úřední ověřování jak ČMI, tak PTB

Silver Point+

Váha instalovaná přímo v kolejnici. Nová generace dynamického vážního systému určeného pro kontrolní vážení. Žádné stavební náklady!

 • Po období dlouhého a důkladného testování vyvinul Pivotex, průkopník ve vývoji železničních vážních systémů pro vážení za pohybu, vážní kolejnici SilverPoint – nový typ váhy určený především pro získávání pro provoz na železnici velmi důležitých informací o přetížení vagónů. Tyto údaje jsou důležité zejména pro státní dráhy a soukromé přepravce. Neexistuje prakticky žádný limit co do typu vážených vagónů a druhu přepravovaného nákladu – dokonce i kapaliny mohou být jednoduše váženy pomocí vážní kolejnice SilverPoint.
 • SilverPoint je inteligentní vážní kolejnice vybavená ověřenými měřícími prvky a vyhodnocovací elektronikou, které využívají nejnovějších a nejmodernějších znalostí a metod 21. století v oblasti vážní techniky. Měřící prvky se instalují přímo do stávající kolejnice v úseku mezi dvěma za sebou následujícími pražci bez nutnosti jejího přerušení. Pro instalaci není potřeba žádná těžká drážní technika a je provedena během několika málo hodin, čímž je přerušení provozu na koleji, kde se váha instaluje, minimální. Výsledné informace o vážení jsou bezdrátově přenášeny do nadřazených dopravních a podnikových informačních systémů